Sfârșit de amor

— Spune-mi ce-am greșit1
Nu ai greșit2 deloc.

— Ce n-a mers?
A mers totul.

— Ce-a lipsit3?
Nimic n-a lipsit.


1 toate verbele sunt la un timp trecut
2 verbele la un timp trecut ne indică faptul că subiectul lor, neexistând cândva și nemaiexistând acum, nu vor fi existat niciodată
3 întrebările (doar ele) sunt extrase dintr-un song românesc larg popular

(poem apărut în INFINITEZIMAL 1)

Share Button

Leave a Reply

Back to Top