LUMEA E BINE FĂCUTĂ

Fiecare jucător spune un cuvânt cu voce tare. Poate fi un cuvânt care îl captivează și îl tulbură uneori pe jucător; sau se poate spune un cuvânt suflat pe negândite.

Aici se termină jocul.

N-ai cum să verifici rezultatul. Nici un jucător nu va putea ști despre celălalt dacă l-a ocolit realitatea solidă a cuvântului pe care l-a rostit.

Întâietatea nu poate fi niciodată a primului – care nici nu există cu adevărat. Întâietatea este a celui care numește – în fine, dar nu neapărat ultimul – posesia celor care l-au precedat.

Orice poate fi furat. Nimic nu se arată lumii în afara numirii, a limbii. Așa fiind, cine se poate înșela asupra proprietarului?

Dacă hoțul arată lumii obiectul raptului lui și îl numește, atunci proprietarul este el.

Înseamnă că existența dreptului de autor e un act de corupție, o tentativă de furt din patrimoniul lichid al tuturor dătătorilor de nume.

Judecătorul de instrucție îl informează că există martori care l-ar fi auzit rostind în public următoarele cuvinte: „tinerii lupi papă tot”, pe stradă; la o reuniune de familie au fost spuse cuvintele „sânul plin cu fiere”; iar cu alt prilej: „nu las nimic deoparte”. Se încalcă de trei ori dreptul de proprietate intelectuală.

— E păcat, spune judecătorul de instrucție. Cum s-a putut așa ceva? Nu citiți panourile din oraș, nu treceți prin piețe? Pedagog, chimist eminent, cazier impecabil… până acum…

Istoria prinsă în patru colțuri:
iubirea necondiționată pentru celălalt (pentru ca lumea să devină transparentă și să se poată privi pe sine continuu);
iubirea de înțelepciune (transparența lumii);
egalitatea (pentru ca lumea să devină transparentă);
eliberarea de frică (pentru că orice prag a devenit transparent).

Dacă se îndeplinește iubirea necondiționată pentru celălalt atunci se năruie ființa individuală. La fel și dacă se îndeplinește iubirea de înțelepciune la scara întreagă a omului. Se năruie ființa individuală și dacă i se îndeplinesc umanității visul de egalitate și visul eliberării de frică.

Dar singura mărturie a iubirii necondiționate pentru celălalt, singura mărturie a iubirii de înțelepciune, singura mărturie a visului de egalitate și a refuzului fricii le este ființa individuală. Și intermitentă.

Oricare dintre aceste colțuri s-ar desprinde, eclipsa e totală, înghețul e complet.

(Aporia celor patru colțuri)

Cine trebuie să te privească ca să nu recazi în tine? Cine să te supravegheze neîncetat ca să nu te reculegi în obscuritatea strategiilor de „imagine”? Cărei priviri îi dai prezența ta ca să o mistifice?

Judecătorul de instrucție i-a explicat cazul: formula „papă tot” a fost rechiziționată la Oficiul drepturilor de Autor de o rețea de produse alimentare pentru sugari și este marcă înregistrată. Aceeași industrie a înregistrat și „sânul plin” la care se adaugă „al mamei naturi”, motiv pentru care și „mama natură” este marcă înregistrată și devine litigiu penal dacă orice persoană neautorizată rostește necontrolat aceste cuvinte în public, ca urmare „a vehiculării de logouri sub proprietate”… Cât despre „nu las nimic deoparte”, această sintagmă aparține demult unei asociații de luptă împotriva discriminării și este marcă înregistrată.

— Lista cuvintelor și a sintagmelor rechiziționate de așa-numiți „autori” și devenite marcă înregistrată sunt publicate zilnic, îi spune judecătorul de instrucție. Azi au fost înregistrate, de exemplu, „vino cu noi”, „trandafirul sângeriu”, „de te lingi pe bot”, „hypnotarium”, „nu întoarce și celălalt obraz”, „destul”, „deplin”, „mulțumit de plin”, „pelin de dragoste”, „loc cu verdeață”, „verde-n față”, „urmează-ți înstinctul, vorbește clar”, „magic”, „să susțină inițiative”, „minuni teatrale”, „părerea ta”, „a înțeles să lupte”, „au înțeles să lupte”, am înțeles să luptăm”, „noi nu vindem iluzii, noi vindem flori”, „se întoarce tata”, „tata”, „mama”, „ca la mama”, „fiul”, „du-te și vezi”. Astăzi.

Autor, 60 de puncte
Coautor de lucrări fundamentale, 0 puncte
Editare de volume decurgând din lucrări ale unor simpozioane, 20 de puncte
Anale, 40 de puncte
Buletine, 15 puncte
Anuare, 2 puncte
Editoriale, 80 de puncte
Granturi, 20 de puncte
Premii, 90 de puncte
Citări, 1 punct
Recenzii, 5 puncte
Visiting, 25 de puncte
Expert, 30 de puncte
Ecologie, voluntariat, 0 puncte
Combaterea discriminării de gen, 0 puncte
Total, 386 puncte
Punctaj minim obligatoriu, 400

Sebastian-vlad Popa

Text apărut în INFINITEZIMAL 10 [2017-2018]

 

Share Button

Leave a Reply

Back to Top